Сергій Єфремов

 

Serhii Iefremov

 


Історія українського письменства

 

 

 

CIUS Електронна бібліотека української літератури.
КІУС

 


 

Сергій Єфремов. Історія українського письменства

Набір: Олесь Обертас

Електронне форматування: Максим Тарнавський

 

Перше видання цієї історії літератури появилося в 1911 році. Четверте й останнє прижиттєве видання появилося 1929 року. Текст який тут подано звірено із виданням Сергій Єфремов. Історія українського письменства. Київ: Femina, 1995. Редактором того видання (1995 року): М. К. Наєнко.

 

Тут текст у форматі HTML поділений на розділи.

Текст історії можна читати і в форматі PDF: Або поділений на розділи, або цілий в одному файл.

 


 

Передмова. Загальні уваги до історії українського письменства

Доля українського народу й письменства. — Вага українського письменства. — Оцінка літературних фактів. - Естетичний принцип у письменстві. — Бібліографічний принцип. — Провідні ідеї в історії письменства. — Поділ історії українського письменства. —  Історично-літературні досліди. — Українська літературна критика.

 

Розділ І. Письменство княжих часів

Становище історика українського письменства. —  Початки письменства на Русі. — Вплив християнства і двовір'я. — Затрата старих пам'яток. — Освіта, школи,"книжноепочитаніє". —  Перекладне письменство, релігійне та історичне. — Апокрифи. —  Перекладна белетристика. — Збірники. — Літературні школи. — Оригінальне письменство духовне. — Ларіон митрополит. — Клим Смолятич. — Кирило Туровський. — Інші письменники духовні. — Початки публіцистики. —  Данило Паломник. — Володимир Мономах. — ДанилоЗаточник. — Літопис. —  Поезія старих часів. — "Слово о полку Ігоревім". — Загальний на письменство княжої доби погляд. — Початок занепаду. — Письменство по татарській руїні.

 

Розділ II. Письменство литовсько-польських часів

Становище Русі в спілці з Литвою. — Спілка з Польщею. — Західні впливи. — Друкарство. — Братства, школи, церковні переклади. — Унія і полемічне письменство. — Броневський та інші полемісти. — Іван Вишенський. —  Епігони полемічного письменства. — Казнодійство. — Література наукова. — Нова освіта. Київська академія й схоластика. — Київська школа письменників. — Київські письменники на Московщині. — Боротьба схоластики й живих течій.

 

Розділ III. Письменство драматичне й віршове

Початкидрами. — Шкільна драма: Димитрій Туптало і Семен Полоцький. —  Трагедокомедія: Прокопович, — "МилостьБожія", Кониський та ін. — Інтермедії. Довгалевський. — Вертеп. — Віршове письменство. — Шкільні вірші. — Еволюція вірша на Україні. — Панегірики і занепад шкільного вірша. Климентій Зиновієв. — Оновлення вірша з народних джерел. — Духовні вірші. — Сатиричні й історичні вірші. —  Побутові й ліричні вірші

 

Розділ IV. Історичні праці.  Предтечі національного відродження

Праці історичні. — Самовидець. — Величко. — "Исторія Русовъ".— Проблиски свідомості. — Сковорода. — Письменство змісту практичного. — Централізаційна політика. —  Заходи проти письменства й освіти. — Реакція на Україні.

 

Розділ V. Народна поезія

Боротьба книжників із народною поезією. — Наслідки боротьби. —  Місце народної поезії в історії письменства. — Перші етнографічні записи. — Ходаковський. — Спроби української етнографії. — Максимович. — Срезневський і Волинський. — Костомаров. — Куліш і "Основа". — 60-ті роки і Чубинський. — Київські учені 70-х років. — Драгоманов. — Потебня. — Етнографічні праці останніх часів. — Процес народної творчості. — Пісні народні. — Казки, приказки, загадки. — Про занепад народної поезії. — Причини занепаду. — Творчість народна колись і тепер. — Синтез колективної й індивідуальної творчості.

 

Розділ VI. Котляревський та його школа

Перед Котляревським. — Впливи на Котляревського і підстави до його діяльності. — Котляревський і попередники. — Ідея оновлення. — Зміст і мотиви творів Котляревського. — Свідомість Котляревського. — Сатиричні заміри. — Cтoсунки до народу. — Вага Котляревського в історії письменства. — Наслідування Котляревському віршем. — Пузина, Макаровський, Рудиковський і інші наслідувачі. —  "Котляревщина". — Наслідування в драматичному письменстві: Гоголь-батько, Тополя й Кухаренко.

 

Розділ VII. Перехресними стежками

Романтизм. — Харківська журналістика. — Полтавсько-харківський гурток письменників. — Українська школа в польському письменстві, Залєський. Падура. — Українофільство в російському письменстві. Гоголь. —  Перехресні впливи на Україні й централістичні тенденції. — 3 двох боків. — Реакція на централізм.

 

Розділ VIII. Письменство 20 — 40 років

Артемовський-Гулак. — Квітка. — Боровиковський — Гребінка. —  Метлинський. — Костомаров. — Другорядні письменники. — Характеристика Полтавсько-харківської школи.

 

Розділ IX. Шевченко

Оригінальність поетової постаті. — Впливи на Шевченка. —  Кирило-Мефодієвське братство. Перші поезії Шевченка. — На шляху до свідомості. — Стосунки з Україною і народом. — Шевченко і кріпацтво. —  Політичні й соціальні погляди Шевченка. — Етичний світогляд. — Вага Шевченка для України. — Наслідки Шевченкової діяльності. Шевченко та російське громадянство. — Шевченко й офіціальна Росія.

 

Розділ Х. 60-ті роки

Українство на початку 60-х років — Два покоління. — Реакція і репресії. — "Основа". — Куліш. — Стороженко. — Марко Вовчок. — Школа Марка Вовчка. — Щоголів. — Глібов. — Руданський. — Свидницький. —  Мордовець. — Кониський. — Єднання з Галичиною.

 

Розділ XI. Національне відродження й первістки літературного руху в Галичині.

Історична доля Галичини. — Національний занепад. — Перші спроби відродження. — М. Шашкевич. — "Руська трійця." — Доля першого почину. — Цензура. — 1848-й рік. — 50-ті й 60-ті роки. —  Федькович. — Вплив зУкраїни. — Москвофіли й народовці. — Письменники 60-х років.

 

Розділ XIІ. 70-ті роки

Нова праця. — Акт 1876 р.і його наслідки. —  Драгоманов. —  Старицький. — Кропивницький. — Тобілевич (Карпенко-Карий). — Ів. Левицький-Нечуй. — П. Мирний. — Франко. — Інші письменники 70-х років. — Загальний погляд на 70-ті роки.

 

Розділ XIII. 80-ті роки

Загальне становище. — Грінченко. — Зіньківський. — Д. Маркович. — Н. Кобринська та інші письменниці. — С. Ковалів. — Бордуляк. —  Цеглинський. — Побутові письменники. — Історична повість. — Ор. Левицький. — Самійленко. — Грабовський. — Леся Українка. — А. Кримський. — Л. Василевська.

 

Розділ XIV. 90-ті роки

Після реакції. — М. Грушевський. — Публіцисти 90-х років. —  Коцюбинський. — Яновська. — Григоренко. — М. Левицький. — Леонтович. —  Поети 90-х років. — Кобилянська. — Яцків і модерністи. — Стефаник і його школа. — На світанні.

 

Розділ XV. На початку нового століття

Нові умови. — Українська преса. — Молоді письменники. — В. Винниченко. — С. Черкасенко. — С. Васильченко. — А. Тесленко. — О. Олесь. — Гр. Чупринка. — М. Філянський. — Інші письменники. — Світова війна і руїна. — Новий антракт і письменство за часів лихоліття. — Останній удар.

 

Розділ XVI. Закінчення

Доля українського письменства. — Основні риси в минулому. — Вага і вартість у сучасному.

 

Розділ XVII (додатковий). За п'ять літ (1919 – 1923)

Поза історією. — Обставини літературної роботи. — Внутрішнє життя і характерні риси останнього п'ятиліття. — П. Тичина. — М. Рильський. — П. Филипович. — М. Зеров. — Д. Загул. — В. Кобилянський. —  Мик.Терещенко. — Я. Савченко. — О. Слісаренко. — В. Ярошенко. — Т. Осьмачка. — В. Еллан. — В. Чумак. — В. Сосюра. — В. Поліщук. — М. Семенко. — М. Івченко. — Гн. Михайличенко. — В. Підмогильний. — Г. Косинка. — М. Хвильовий. — Літературна боротьба поколінь. —  Перспективи.