Іван Вишенський

Твори

Переклад з книжної української мови

ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА

Сторінка рукопису


Набір: Олесь Обертас

Електронне форматування: Максим Тарнавський

Текст звірено із виданням: Іван Вишенський. Твори. Переклад з книжної української мови Валерія Шевчука. Київ: Дніпро, 1986.

Текст використано за дозволом Валерія Шевчука. Всі права застережені.

© Електронна бібліотека української літератури


Увесь текст творів Вишенського в одному файл формату PDF

 

"Іван Вишенський та його послання." Валерій Шевчук

КНИЖКА

Оглав написаного в Книжці...
Про те, як потрібно читати це писання.
До того, хто читатиме це писання на самоті.


ГЛАВА 1
Викриття днявола-світодержця і звабної його ловитви цього скоропогибного віку …

ГЛАВА 2

Благочестивому государю Василю, князю Острозькому, і православним християнам Малої Росії...

ГЛАВА З

Хай буде відомо вам, правовірним, як через це попущені ми в ту спокусу...

ГЛАВА 4

Тобі, котрий мешкає в землі, що зветься Польська, всякого віку, ставу і влади народу руському, литовському і лядському...

ГЛАВА 5


Вельможним їхнім милостям панам арцибіскупу Михайлу і біскупам Потію, Кирилу, Леонтію. Дионисію та Григорку.

ГЛАВА 6
Іоанна-ченця коротке повідомлення про латинські зваби...

ГЛАВА 7
Про єретиків

ГЛАВА 8
Загадка філософам латинським, лядським і тим, що вслід за ними погналися...

ГЛАВА 9


Слід до осягнення та вивчення мистецтва, яке приводить...до...вічної правди

ГЛАВА 10
Новина, чи звістка про те, як знайшли тіло вбитого Варлаама, архієпископа охридського...


ПОСЛАННЯ

Короткослівна відповідь Феодула...
Чесній і благоговійній стариці Домнікії...
Зачіпка мудрого латинннка з дурним русином...
Христолюбному братству Львівському та іншим братіям...
Боголюбному братові моєму в Христі, отцю Йову...
Писання, яке зветься "Видовище мислене"...