Electronic library of Ukrainian
Literature CIUS Press Ukrainian Studies
       

Олександер Кониський

СЕМЕН ЖУК и ЁГО РОДИЧІ.

Хроніка.

Написав в 1873 році

О. Яковенко.

CIUS Електронна бібліотека української літератури

   Текст на екрані.      Формат PDF      Сторінки оригіналу   
Частина перша
Розділ 1. Розділ 1.Розділ 1.
Розділ 2. Розділ 2.Розділ 2.
Розділ 3. Розділ 3.Розділ 3.
Розділ 4. Розділ 4.Розділ 4.
Розділ 5. Розділ 5.Розділ 5.
Розділ 6. Розділ 6.Розділ 6.
Розділ 7. Розділ 7.Розділ 7.
Розділ 8. Розділ 8.Розділ 8.
Розділ 9. Розділ 9.Розділ 9.
Розділ 10. Розділ 10.Розділ 10.
Розділ 11. Розділ 11.Розділ 11.
Розділ 12. Розділ 12.Розділ 12.
Частина друга
Розділ 1. Розділ 1.Розділ 1.
Розділ 2. Розділ 2.Розділ 2.
Розділ 3. Розділ 3.Розділ 3.
Розділ 4. Розділ 4.Розділ 4.
Розділ 5. Розділ 5.Розділ 5.
Розділ 6. Розділ 6.Розділ 6.
Розділ 7. Розділ 7.Розділ 7.
Розділ 8. Розділ 8.Розділ 8.
Розділ 9. Розділ 9.Розділ 9.
Розділ 10. Розділ 10.Розділ 10.

Роман Семен Жук і його родичі Олександра Кониського — твір маловідомий але цікавий. З огляду на його раритетність, виставляю його тут у трьох формах, ак текст, ак зложені сторінки до друку, і як репродукції оригінального видання. Це дозволить і найбльш скрупульозним науковцям користати із тексту і цитувати в наукових працях сторінки оригінального видання. Цитувати треба так: Правда (Львів) т. 8 (1875) ст. 000. (Вставивши число бажаної сторінки). Тому, що сторінки цього двотижневика нумеровані послідовно протягом цілого року, поодиноких чисел і дат їхнього випуску непотрібно цитувати (і я їх не знаю).

Подаю тут образок заголовку четвертого номеру за 1875 р. для прикладу.


 
 

Роман Семен Жук і його родичі друкувався лише раз, у Львівському журналі Правда в 1875 році. Але ця публікація включала лише перші дві (із трьох) частин твору. Про видавничу долю цього твору, Микола Сиваченко пише так:

"У 1873 р. письменник розпочав працю над повістю-хронікою «Семен Жук і його родичі», дві частини її з'явилися 1875 р. в народовському журналі «Правда». Перша редакція третьої частини повісті 1876 р. загинула на прикордонній станції Волочиськ під час обшуку особи, що переправляла рукопис у Галичину. Пізніше на прохання І. Белея, який збирався видати всї три частини твору, Кониський написав третю частину вдруге (1884). Проте вона не була надрукована, оскільки Белей знайшов її не у всьому задовільною, в чому переконав і самого автора. Автограф: цієї редакції третьої частини повісті зберігається в архіві Василя Лукича (ІЛ, ф. 61, № 188)." [Микола Сиваченко. "Олександр Кониський," Вступ до Олександр Кониський. Оповідання, повість, поетичні твори. Бібліотека Української Літератури. Київ: Наукова думка, 1990. Ст. 14.

У тій же вступній статті, Сиваченко описує твір так:

Свого часу І. Франко з-поміж інших творів, які в 70-х роках друкувалися на сторінках народовської «Правди», виділив повість-хроніку Кониського «Семен Жук і його родичі», назвав її «найзамітнішою», хоч і «недокінченою пробою представити інтелігента-українофіла як тип «нового чоловіка» [ Франко І. Зібр. творів: У 50-ти т. Т. 41. С. 364.]

У названому творі виразно контрастують два образи: з одного боку, Антон Джур — «космополіт», що нехтує інтересами народу, має девіз «ubi bene, ibi patria » [де добре, там батьківщина], на перше місце ставить власну матеріальну користь, міняє професію лікаря на чиновника фінансів, зрештою стає «слугою банкірів», а з другого — Семен Жук — мирний ходак «у народ», що має вищу юридичну освіту, але не бажав служити за професією, шукає «опори в селі та в землі», веде власне поміщицьке господарство і водночас намагається зарадити злиденній долі мужика легальними реформами і дрібними удосконаленнями.

В образі Антона Джура письменникові вдалося узагальнити характерні риси буржуазного інтелігента, людини «віку грошей, віку егоїзму». Щоправда, не всі етапи біографії цього героя виписані з однаковою реалістичною силою.

Створюючи образ Джура, Кониський не уник спрощення, тенденційності в його характеристиці, хоч об'єктивно реалістичний спосіб малювання тут переважаючий. Іноді письменникові вдається піднятися до тієї високої безсторонності, коли об'єктивна правда життя висловлюється устами персонажа не позитивного, а негативного. «Справді ти мені нагадуєш Манілова»,— каже Джур Жукові, коли той, викладаючи програму дій, висловлював думку, що бідним селянам треба шукати порятунок у секретах агрономії, в гуртовому користуванні сільськогосподарськими машинами.

Хоч образові Джура й бракує завершеності, художньої повнокровності, він все ж був новим в українській літературі, по суті відкривав пізніше створену в ній галерею образів буржуазних іителіишів,

Програмним образом повісті-хроніки Кониського є Семен Жук. Коли він заявляє, що не буде одягати «народного вбрання», що віддасть перевагу не слову, а «практичному ділу», то в цьому виразно чується відгомін полеміки Жука зі своїм літературним попередником Радюком (повість І. Нечуя-Левицького «Хмари»), який, шоб зблизитися з народом, одягав свитку, бажаючи цією свиткою дати «значок про свої ідеї», а проти «хмар» протестував головно словом, патетичними тирадами.

У висловлюваннях Жука простежується полеміка і з тими людьми 60-х років, які, прикриваючись легальними формами громадської діяльності, вели в народі політичну пропаганду.

Не приймаючи революційних методів боротьби за перетворення суспільства, Жук проповідує поступове, мирне вдосконалення життя, власну діяльність обмежує рамками легальності і філантропії, прагне визволити селян з «економічної неволі» за допомогою позичкової каси, «дешевого кредиту», влаштування громадської кузні, крамнички, «датського приюту» тощо.

Не згадує Сиваченко (стаття його написана ще до незалежності) таких цікавих прикмет твору як фемінізм і жіноче питання, кровозмішення (і взагалі представлення сексу), гостре анти-російське наставлення персонажів і т.д.


Олександер Кониський. Семен Жук і його родичі. Хроніка. 1873.
Набір: Леся Хмілярчук
Електронне форматування: Максим Тарнавський

Текст звірено з виданням у журналі Правда за 1875 р.
 
Примірник твору з якого переписано цей текст, тобто річник Львівської Правди за 1875 рік, знаходиться у Львівській Науковій Бібліотеці ім. В. Стефаника.
Ласкаво дякуємо директору бібліотеки, Ларисі Іванівній Крушельницькій, за дозвіл на репродукцію цього тексту і за надання можливості доступу до нього.

© Канадський Інститут Українських Студій