CIUS Press Electronic library of Ukrainian Literature Ukrainian Studies

 

Людина

Повість з жіночого життя

Ольга Кобилянська


Текст звірено з виданням: Ольга Кобилянська. Твори в п'яти томах. Том перший. Київ: Державне видавництво художньоі літератури, 1962. ст.43-106.